Viešieji pirkimai

Įstaigos vadovo įsakymas dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudėties patvirtinimo;

Įstaigos vadovo įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių;

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas;

Viešųjų pirkimų taisyklės;

Viešųjų pirkimų planas 2012 m.

Viešųjų pirkimų planų vykdymas.

Viešųjų pirkimų planas 2013 m.

Viešųjų pirkimų planas 2014 m.

Viešųjų pirkimų planas 2015 m.

Aktuali viešųjų pirkimų taisyklių redakcija nuo 2015-01-01

Viešųjų pirkimų 2015 m. ataskaita At-6

Viešųjų pirkimų organizavimo  ir vykdymo tvarkos aprašas 

SUVESTINĖS APIE PIRKIMUS:

Mažos vertės supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas 2015 metai

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. sausio mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. vasario mėn. 

Viešųjų pirkimų planas 2016 m. 

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. kovo mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. balandžio mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. gegužės mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. birželio mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. liepos mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. rugpjūčio mėn.  

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. rugsėjo mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. spalio mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2016 m, lapkričio mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2016 m. gruodžio mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. sausio mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. vasario mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. kovo mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. balandžio mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. gegužės mėn. 

Viešųjų pirkimų planas 2017 m. 

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. birželio mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. liepos mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. rugpjūčio mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. rugsėjo mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. spalio mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. lapkričio mėn.

Suvestinė apie pirkimus 2017 m. gruodžio mėn.

Viešųjų pirkimų 2017 m. ataskaita At-6

Viešųjų pirkimų planas 2018 m. 

Suvestinė apie pirkimus 2018 m. sausio mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2018 m. vasario mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2018 m. kovo mėn. 

Suvestinė apie pirkimus 2018 m. balandžio mėn.