Panevėžio gamtos mokyklos bendrosios neformaliojo ekologinio švietimo programos

Panevėžio gamtos mokyklos bendrosios neformaliojo ekologinio švietimo programos:

"Gamtos takeliu" - programa skirta priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams

"Kaip prisijaukinti lapę" - programa skirta 7-12 metų mokiniams

"Žemei reikia draugų" - programa skirta 13 - 16 metų mokiniams

"Elgiuosi atsakingai - tausoju gamtą - kuriu ateitį" - programa skirta 16 - 19 metų mokiniams