Nuo 2009 m. sausio mėnesio mokykla dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje.

2009 02 11

  Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo ( FEE — Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) – tai 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija.Pagrindinis Fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas, XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą.

Gamtosauginių mokyklų programa (GMP) yra integracija į mokomuosius dalykus paremta programa, kuri suteikia galimybes: pagerinti mokyklos aplinką; auginti jaunuolių pasitikėjimą ir pilietiškumo jausmą per dalyvavimą programoje; skatinti sąmoningumą aplinkai; įtraukti vietinę bendruomenę; sumažinti šiukšles ir atliekas; sutaupyti pinigų saugant vandenį ir energiją; užmegzti santykius su kitomis pasaulio mokyklomis; įgyti tarptautinį prestižą.

Gamtosauginių mokyklų programos tikslas – siekti, kad mokykla būtų gamtosauginio sąmoningumo židiniu vietos bendruomenėje. Mokyklos bendruomenė pati įvertina savo poreikius, nustato prioritetus, pati nusprendžia, kokių veiksmų reikia imtis, kad pagerėtų aplinka ir būtų įtvirtinti aplinkosauginiai įgūdžiai. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai,  suteikiamas vieneriems metams.

Atgal į Panevėžio gamtos mokykla