Nuo 2018-05-17 kviečiame registruotis į vaikų socializacijos programos "Gamtos taku" 2018 m. vaikų vasaros poilsio nemokamas dienines stovyklas

2018 05 03

2018 m. gegužės 17 d. 8.00 val.  PRADEDAMA REGISTRACIJA Į NEMOKAMAS DIENINES VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLAS MOKINIAMS (2017-2018 mokslo metų  1- 6 kl.), KURIŲ GYVENAMOJI  VIETA DEKLARUOTA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE

STOVYKLOS VYKS:

Birželio 4-8 dienomis, 10-13 val. ( 5 dienos, 1 grupė, 15 vaikų. Mokiniams,baigusiems 1 - 4  klases Registracija baigta 2018-05-17 8.20 val.

Birželio 18-22 dienomis, 11-14 val. (5 dienos, 2 grupės po 15 vaikų. Mokiniams, baigusiems 1 - 6 klases Registracija baigta 2018-05-17 8.15 val. 

Birželio 25-29 dienomis, 11-14 val. (5 dienos, 2 grupės po 15 vaikų. Mokiniams, baigusiems 1 - 6 klases)  

REGISTRACIJA VYKDOMA Panevėžio gamtos mokykloje  (Smėlynės g.  171). Čia, pateikus galiojančias pažymas ar jų kopijas apie vaiko sveikatą ir deklaruotą gyvenamąją vietą,  užpildoma prašymo dėl priėmimo į  die 2018-05-17ninę stovyklą  forma. Gamtos mokyklos mokiniams nereikia pakartotinai pristatyti pažymų apie sveikatą ir deklaruotą gyvenamąją vietą, jei pateiktos pažymos dar galioja.

Papildoma svarbi informacija:

Registracija į stovyklas bus vykdoma, tačiau dėl galimų Panevėžio gamtos mokyklos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo ir saugos užtikrinimo mokykla pasilieka teisę, esant būtinybei, atšaukti vaikų vasaros poilsio nemokamas dienines stovyklas.  

 

Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Kuzmienė, telefonas pasiteiravimui: 864021887 arba 845 577521

 
 
Atgal į Panevėžio gamtos mokykla