Mokinių gamtininkų konferencija "Aplinka ir aš 2015"

2015 04 20

Mokinių gamtininkų mokslinė konferencija "Aplinka ir aš " vyks Panevėžio gamtos mokykloje (Smėlynės g. 171, Panevėžys) 2015 m. gegužės 13 - 14 d. 15.00 val.

Konferencijoje gali dalyvauti 1-12 klasių mokiniai

Dalyvių paraiškas ir darbo santrauką pateikti iki 2015 m. gegužės 8 d. elektroniniu paštu pgamtosmokykla@gmail.com  

Konferencijos nuostatai

 

MOKINIŲ GAMTININKŲ MOKSLINĖS KONFERENCIJOS“APLINKA IR AŠ” NUOSTATAI 

I.                   TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

  1. Skatinti jaunimo saviraišką, kūrybinę iniciatyvą, savarankiškumą rengiant ir įgyvendinant įvairius aplinkosaugos, aplinkotyros projektus bei programas.
  2. Ugdyti piliečius, besirūpinančius gyvenamosios vietovės, šalies aplinkos kokybe, suvokiančius save kaip atsakingą prasmingai veikiantį visuomenės narį.
  3. Skatinti pažinti ir sistemingai stebėti aplinką, daryti išvadas, formuoti mokinių mokslinio mąstymo ir stebėjimo įgūdžius.
  4. Sudaryti galimybę mokiniams susipažinti su bendraamžių vykdomais aplinkotyros darbais, pasidalyti gerąja darbo patirtimi.

 

II. Dalyviai, Registracija

  1. Konferencijoje gali dalyvauti 1 – 12 klasių mokiniai. Dalyviu tampama pateikus dalyvio paraišką (žr. priedą) iki nurodytos datos elektroniniu paštu pgamtosmokykla@gmail.com 

 

III. VIETA IR LAIKAS

  1. Konferencija vyksta Panevėžio gamtos mokykloje balandžio-gegužės mėnesiais. Konferencijos konkreti data ir valanda tikslinama kiekvienais metais.

IV. DARBO PATEIKIMAS

  1. Konferencijoje gali būti pristatomi mokslo tiriamieji, taikomieji ir kūrybiniai darbai, projektai, stebėjimai, maketai, modeliai ir kt.
  2. Siūloma darbo struktūra:

-          autoriaus vardas, pavardė ir darbo vadovo vardas, pavardė;-          mokslinio darbo pavadinimas, įvadas, tikslai ir uždaviniai, tyrimai ir metodika, gauti rezultatai ir jų analizė, išvados, naudotos literatūros sąrašas.      9.   Darbo pristatymo trukmė 5-10 min.

V. DARBŲ VERTINIMAS IR KRITERIJAI

     10.  Darbus vertina Panevėžio gamtos mokyklos direktoriaus įsakymu paskirta komisija.     11. Komisija, vertindama darbus, atsižvelgia į šiuos kriterijus: moksliškumą, aktualumą, rezultatų praktinę vertę, darbo tęstinumą, darbo estetinį vaizdą.     12. Konferencijos dalyviai apdovanojami diplomais ir prizais, mokytojams išduodami pažymėjimai. 

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

    13.   Panevėžio gamtos mokykla. Telefonas pasiteirauti (8 45) 577521Informaciją apie konferenciją galima rasti internete www.gamtosmokykla.lt                                                                                                                                                         Priedas DALYVIO PARAIŠKA 

Autoriaus vardas, pavardė

 
Mokykla, klasė  
Darbo vadovo vardas, pavardė, telefonas, el.paštas  
Pranešimo tema  
Darbo pristatymui reikalingos priemonės, įranga  

 

  

Atsakinga už konferenciją metodininkė Regina Jakštonienė, tel. 8 45 577521

Atgal į Panevėžio gamtos mokykla