Gamtosauginė mokykla

Nuo 2009 m. sausio mėnesio Panevėžio gamtos mokykla dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje. Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE - Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų. Gamtosauginių mokyklų programos tikslas – siekti, kad mokykla būtų gamtosauginio sąmoningumo židinys vietos bendruomenėje. Mokyklos bendruomenė pati įvertina savo poreikius, nustato prioritetus, pati nusprendžia, kokių veiksmų reikia imtis, kad pagerėtų aplinka ir būtų įtvirtinti aplinkosauginiai įgūdžiai. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus, apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

     Panevėžio gamtos mokykla įgyvendina septynis GM programos žingsnelius:

1. Įkūrė mokyklos Gamtosauginį komitetą;

2. 2017 m. rugsėjo mėn. mokykloje atliko aplinkosauginį auditą;

3. Parengė ir įgyvendina veiksmų planą;

4. 2017 m. gruodžio mėn. atliks veiklos įvertinimą;

5. Nuolat integruoja gamtosaugą į mokymosi procesą;

6. Įtraukia mokyklos bendruomenę;

7. Sukūrė gamtosauginį kodeksą. 

 


 

 

2017 m. gegužės mėn. Panevėžio gamtos mokyklai už aktyvią aplinkosauginę veiklą aštuntą kartą buvo įteiktas tarptautinis Žaliosios vėliavos apdovanojimas. 

 

Gamtosauginių renginių nuotraukos ir informacija - šios svetainės meniu punkte "Renginiai"