"Žaliasis gaublys"

 

Mokiniai įgyja žinių, padedančių suprasti žmogaus veiklos įtaką aplinkai, žmogaus vietą gamtoje, darnaus vystymosi principus, geba atlikti fenologinius stebėjimus. Dalyvaudami įvairiose aplinkosauginėse veiklose mokyklos edukacinėse erdvėse ir renginiuose mokiniai ugdosi vertybines nuostatas, plėtojamos jų dvasinės ir fizinės galios, ugdomas ekologinis mąstymas, kūrybiškumas, formuojami sveikos gyvensenos pagrindai.