"Miško bičiuliai"

Mokiniai geba atlikti „GLOBE“ programos tyrimus ir stebėjimus. Planuojasi bei savarankiškai atlieka paprastus meteorologinius stebėjimus, gamtiniais indikatoriais įvertina oro, vandens kokybę ,vykdo kitus praktinius darbus bei pateikia rezultatus žodžiu, raštu, lentelėse ir kt. Ugdomos kompetencijos: gyvosios ir negyvosios gamtos objektų pažinimas, stebėjimas ir tyrinėjimas; sveikos gyvensenos įgūdžių įtvirtinimas, gebėjimas saugiai elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijose, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, atsiskleisti naujoje bendruomenėje

Rima 1.JPG

Rima 2.JPG

S4300002_1.JPG

 

S4300003.JPG

 

S4300001.JPG

S4300145.JPG